fbpx

בתפיסה הכללית השעיה מהעבודה הינה דבר קשה. האם השעיה יכולה להקים עילה של לשון הרע? עילה נזיקית?

השעיית עובד מתפקידו מצמיחה שתי מערכות אינטרסים העומדות זו כנגד זו: מחד גיסא, נועד הליך ההשעיה לשרת את האינטרס הציבורי ואת האינטרס של מקום העבודה, לשמור על שמם הטוב, ועל אמון הציבור "במערכת בה הועסק העובד ובמערכת השרות הציבורי בכללותה". מאידך גיסא, ניצב האינטרס הלגיטימי של העובד להסיר מעליו רבב שדבק בו בעקבות ההשעיה, להגן […]

אישורי מחלה רטרואקטיביים, האם עומדים בדרישות החוק?

תעודת מחלה מעידה כי מקבלה (בדרך כלל עובד אך לא רק הוא) לא היה  מסוגל להגיע למקום שנדרש להגיע אליו בתקופות שפורטו בה.י' הגיע למשרדי ובין היתר, התלונן כי הרופא אינו מבין שלא יכול היה להגיע אליו בזמן שקדח מחום וסירב לתת לו תעודת מחלה, לאחר שכבר הבריא לגבי הימים שקדמו לבואו.הבהרתי לו כי ההסתדרות […]

פיטורים עקב שירות מילואים

א' הגיע נסער למשרד. לא זו בלבד שחזר משירות מילואים מתיש, השני באותה שנה, אלא שיום לאחר מכן קיבל הודעה על פיטוריו. למה? בחדרי חדרים נאמר כי שירות המילואים שלו מפריע לעבודה השוטפת. "יש בכלל מה לעשות?" – שאל בייאוש. ובכן – א' היקר ואחרים במצבך – יש ויש! אם נפגעת על ידי המעסיק בניגוד […]

בקשה להעלאת שכר של עובד – האם יש בה כדי להוות סיבה לפיטורים?

יחסי עובד מעביד יוצרים, לעיתים קרובות, מארג יחסים מאד רגיש, בעיקר בכל הקשור לסיומם. קורה, לא פעם, ששני הצדדים מעוניינים לסיים את יחסי העבודה אך מחכים לרגע המתאים שהוא, בדרך כלל, הרגע שבו – מבחינת העובד – הוא יקבל את המקסימום, שלדעתו מגיע לו  בסיטואציה ומבחינת המעביד – נקודת היציאה הנוחה ביותר היא זו שבה […]

תפריט נגישות

לשיחה איתי
שלום! שמי עורך דין עמית לויתן, ואשמח לתת שירות. יש לך שאלה מסוימת?