fbpx

תביעת לשון הרע כנגד תאגיד מים

תחומי התמחות
הצוות שלנו
שמרו על קשר

לשון הרע בהטלת עיקול שווא

האם תאגיד יכול להיתבע בגין לשון הרע?  

לשון הרע הינה עוולה אשר מזכה את הנפגע בפיצוי. החוק קובע כי תחת הגדרה זו נמצאים ביטויים אשר עשויים להשפיל או לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסות לו; לפגוע במשרתו, בעסקו, במשלח-ידו או במקצועו. כפי שהוכחנו בעבר, החוק קובע כי גם חברה או תאגיד, עשויים לתבוע ואף להיתבע בשל עוולת לשון הרע. אך מה דינה של עוולה שנעשתה תוך רשלנות במסגרת העיסוק השוטף של אותו תאגיד וגרמה לנפגע לנזק רב?

כך למשל הובא למשרדנו מקרה מורכב, בו הוטלו על אדם פעולות אכיפה וגבייה מחמירות בשל חוב אשר יוחס לו בשוגג. התובע, מר א.א., טען, כי יוחס לו חוב של אדם אחר אשר אינו קשור אליו כלל.
לראיה – נכתב שם אחר, כתובת אחרת של תא הדואר, מס' שעון המים אחר, ואף מספר נכס אחר. למרות כל אלו הטילה הנתבעת, תאגיד המים, מספר עיקולים על חשבונותיו.
בתגובה, נשלחו אל הנתבעת מספר התראות, אך לא נתקבלה כל תגובה מטעמה. יתר על כן, עיקולים נוספים הוטלו על חשבונות התובע, אדם העומד בהתחייבויותיו תדיר וכעת נאלץ לספק הסברים בגין המחאות שלא כובדו. 

לדבריו, הנתבעת פעלה ברשלנות ולא השכילה לתת תשומת לב יתרה בנקיטת פעולות דרסטיות, כגון הטלת העיקולים, וכתוצאה מכך ניזוק הן שמו הטוב והן מצבו הכלכלי.

בתביעה שהוגשה על ידי משרדנו, הואשמה הנתבעת בעוולות לשון הרע בהטלת העיקולים, הפרת חוק איסור לשון הרע שהובילה לפגיעה בקניינו של התובע, לפגיעה חמורה בשמו ובאמינתו.  בטענותינו נסמכנו על חוק איסור לשון הרע המציין כי הטלת עיקול שלא כדין על חשבונו של חייב או מי שאינו חייב, עשויה להיות בגדר פרסום לשון הרע בהטלת עיקול שווא.

בית המשפט עיין בדברים, פסק לטובת התובע וחייב את הנתבעת בהוצאות המשפט וכן בפיצוי בגובה עשרות אלפי ש"ח.

בשורה התחתונה: ייטב לחברות ותאגידים לדקדק בתשומת לב בתביעת חובות, בטרם ינקטו בהליכים דרסטיים, כגון הטלת עיקולים, שעלולים לגרור נזק כספי ותדמיתי כאחד.

תפריט נגישות

לשיחה איתי
שלום! שמי עורך דין עמית לויתן, ואשמח לתת שירות. יש לך שאלה מסוימת?