fbpx

התפתחות עילת "לשון הרע" במשפט העברי והישראלי

ההצעה הראשונה שהוגשה לחקיקת חוק איסור לשון הרע התפרסמה בה"ח 504 – 26.2.62. בדברי ההסבר צויין בקצרה המקור התנ"כי וההלכתי של הנושא וכך נאמר – "סוגית לשון הרע, פרטי דיניה ואיסוריה – שרשים קדומים לה במסורת המשפט העברי. בספר ויקרא (י"ט, ט"ז) נאמרה האזהרה: "לא תלך רכיל בעמך", וחכמי המשפט העברי לתקופותיו השונות ראו בלשון […]

סכומים שנפסקו על ידי בתי המשפט בתביעות בעילה של לשון הרע

סעיף 7א לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 קובע את האפשרות לקבלת פיצוי ללא הוכחת נזק, אם הורשע אדם בעבירה לפי חוק זה. אפשרות זאת נוספת כמובן לאפשרות של קבלת פיצוי לאחר הוכחת הנזק שנגרם. וכך קובע הסעיף – "7א.    (א)    הורשע אדם בעבירה לפי חוק זה, רשאי בית המשפט לחייבו לשלם לנפגע  פיצוי שלא יעלה על […]

האם השעיה לאלתר מהעבודה יכולה להקים עילת תביעה של לשון הרע ?

השעיית עובד מתפקידו מצמיחה שתי מערכות אינטרסים העומדות זו כנגד זו: מחד גיסא, נועד הליך ההשעיה לשרת את האינטרס הציבורי ואת האינטרס של מקום העבודה, לשמור על שמם הטוב, ועל אמון הציבור "במערכת בה הועסק העובד ובמערכת השרות הציבורי בכללותה". מאידך גיסא, ניצב האינטרס הלגיטימי של העובד להסיר מעליו רבב שדבק בו בעקבות ההשעיה, להגן […]

האם "שיימינג" (בִּיוּשׁ / הכלמה) ברשתות חברתיות מקימה עילה לתביעת לשון הרע?

האינטרנט הוא ללא ספק הדבר שחולל את השינוי הגדול ביותר שחוותה האנושות בעשורים האחרונים, ואולי אף הרבה מעבר לכך.האינטרנט מאפשר לכל אחד מאיתנו, בכל רחבי העולם, להתחבר לכל מקור מידע, בית עסק, מוסד לימוד, אנשים, חברים, וכל גורם אחר בכל מקום אחר בעולם, והכל ישירות משולחן המחשב. בתוך כל המהפיכה הזאת, רשתות חברתיות מייצרות את […]

תפריט נגישות

לשיחה איתי
שלום! שמי עורך דין עמית לויתן, ואשמח לתת שירות. יש לך שאלה מסוימת?